Medeni Hukuk


Medeni hukuk, özel hukukun en geniş alanı olup Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu medeni hukukun belli alanlarında da avukatlık faaliyeti icra etmektedir.

Miras Hukuku: Kişinin ölümüyle birlikte miras bırakanın mirasçıları arasında mirasın paylaşılması sorunu ortaya çıkar. Miras hukuku, mirasın kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenler. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası), mirasta saklı pay ve mal paylaşımı , tenkis davası, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve iptali, mirasın reddi vb. gibi miras hukuku sorunları sıklıkla yaşanmaktadır. Miras hukuku sorunlarını çözüme kavuşturan avukatlara halk arasında miras avukatı denilmektedir. Avukat Baran Doğan Hukuk Bürosu, miras davaları ve miras hukuku ile ilgili diğer sorunların çözümü için hukuki yardım sunmaktadır.
Aile Hukuku: Aile hukuku da medeni hukukun bir alt dalı olarak boşanma davası, boşanmada maddi ve manevi tazminat davası, boşanmada mal paylaşımı, çocukların velayeti, tedbir ve iştirak nafakası vb. gibi konuları düzenler. Boşanma davası, aile hukukunun en önemli sorunlarının yaşandığı, bir avukatın hukuki yardımına en çok ihtiyaç duyulan temel dava türüdür. Boşanma davası şu sebeplerle açılabilir:


-Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) nedeniyle genel sebeplerle açılan boşanma davası (MK m.166),
-Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (MK m.161),
-Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenleri ile boşanma davası (MK m.162),
-Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma davası (MK m.163),
-Terk sebebiyle boşanma davası (MK m.164),
-Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).
-Aile hukuku sorunları için vekillik yapan avukatlara da halk arasında boşanma avukatı denilmektedir. Ancak, Türkiye de uzmanlık alanları yasal bir şekilde tanımlanmadığı için mevzuatta boşanma avukatı olarak görev tanımı yapılmış bir avukatlık alanı yoktur. Boşanma avukatı, uygulama ve medyanın tanımlamasıyla halk dilinde yerleşmiş bir ifadedir.

Makalelerimizde medeni usul hukukunu ilgilendiren temyiz ve istinaf konuları, dava dilekçeleri ve yargıtay kararlarına da bu başlık altında yer verilmiştir.