LLM. Av. Kezban (Cavlak) Yılmaz

1967 Adana doğumluyum.Lise eğitimimi Adana Kız Lisesinde 1984 yılında tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. 1988 yılında Fakülteyi bitirerek,Adana Barosuna bağlı olarak avukatlık stajının ardından 7.11.1989 yılında avukatlık ruhsatnamesini alarak meslek hayatına başladım.

Doğum Yeri : Adana

Lise Eğitimi : Adana Kız Lisesi

Lisans Eğitimi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Lisansüstü Eğitimi : Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Çalışma Konuları : İş Hukuku, Boşanma ve Mal Rejimleri, Taşınmazlara ilişkin Uyuşmazlıklar, Borçlar Hukuku,Ticari Şirketler.

Makaleler

1)“İpotekli Alacağın ve İpotekli Taşınmazın Temliki”, (Türk Hukuk Sitesi,16.2.2008, Adana Baro Dergisi yıl 2, sayı 6, s.161, Adana)

2) “Anonim Ortaklıklarda Sona Erme ve Tasfiye”, Türk Hukuk Sitesi, 19.2.2008)

3) “Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu” (Türk Hukuk Sitesi, 21.2.2008)

Tez : Yüklenici İle Alıcı Arasında Yapılan Arsa Payının Devrine İlişkin Satım Sözleşmesi Şekli ve Hükümleri.