İş Hukuku

-İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
-İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
-İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Avukatlık danışma hizmetleri.