Gayrimenkul Hukuku

-Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
-Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
-İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
-Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
-Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
-İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
-Önalım (Şufa) davası,
-Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
-Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
-Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
-Hukuki danışmanlık.