Tazminat Hukuku

-Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
-İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
-Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
-Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
-Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.